Speek Logo

Betingelser for brug

Introduktion

Vi tager brugerens ret til privatliv alvorligt og ønsker at brugerne skal føle sig trygge ved at bruge vores websted. Denne privatlivspolitik drejer sig om personlig indetificerbar information (herefter benævnt som "data") som kan blive indsamlet af os på webstedet. Denne politik gælder ikke for elementer vi ikke ejer eller kontrollerer eller personer der ikke er ansatte eller på anden måde underlagt vores ledelse. Brug venligst lidt tid på at gennemgå vores regler.

1. Indsamling af data

Vores registreringsproces kræver kun en gyldig email-adresse og et unikt brugernavn og adgangskode. Hvad du derudover ønsker at oplyse os om er frivlligt. Vær dog opmærksom på at brugernavn, email-adresse eller andre oplysninger man giver på webstedet kan indeholde navn eller andre oplysninger, der kan gøre det muligt at finde frem til afsenderen. Som mange andre websteder modtager vi automatisk informationer fra serverens logfiler så som IP-adresse og cookie-information. Oplysninger om, hvordan reklamer bruges her på stedet bliver forklaret længere nede.

2. Brug af data

Vi bruger data til at tilpasse og forbedre brugernes oplevelse af webstedet. Vi vil anstrenge os for at brugernes data ikke bliver givet videre til tredjepart medmindre (I) andet er oplyst i denne privatlivspolitik; (II) vi får brugerens godkendelse; (III) en service vi leverer her på webstedet kræver interaktion med en tredjeparts-leverandør; (IV) det er i forbindelse med juridisk eller politimæssig efterforskning; (V) vi finder at brugen af denne website overtræder retningslinier oplyst i denne privatlivspolitik eller lignende dokumenter eller efter vores vurdering er nødvendig for at beskytte vores juridiske rettigheder og/eller ejendele; (VI) webstedet overtages af tredjepart, hvorved denne tredjepart vil kunne bruge data på samme måde som vi kan ifølge denne privatlivspolitik. Hvis man vælger at benytte sig af henvisninger herfra til andre websteder, anbefaler vi at man læse privatlivpoilitikken på disse websteder.

3. Cookies.

Som andre websteder bruger vi cookies for at forbedre brugernes oplevelse, blandt ved at registrere personlige indstillinger. Der er reklamer på webstedet, og de reklamerende firmaer kan skrive og hente cookies fra brugerens computer som beskrevet i disse firmaers privatlivspolitik. De har dog ikke adgang til data gemt i vores cookies. Disse firmaer bruger normalt ikke-identificerbare koder til at indhente oplysinger om din tilgang til vores websted.

4. Mindreårige

Mindreårige (under 15 år) på dette websted er under deres værgers ansvar. Det er derfor (jf. gældende dansk lov) deres værgers ansvar at kontrollere at det mindreårige individ ikke forbryder sig mod den gældende danske lovgivning.

5. Redigering eller fjernelse af brugeres data

Vi giver brugeren mulighed for at redigere informationen i sin egen brugerkonto. Du kan forlange disse kontooplysninger fjernet ved nedlæggelse af kontoen ved at kontakte Speek.dk. Indhold eller andre data brugeren kan have leveret og som ikke er indeholdt i brugerkontoen, som fx indlæg i fora, vil efter vores skøn muligvis blive liggende, selv efter at kontoen er nedlagt. Se vores regler for flere oplysninger.

6. Ændringer

Denne privatlivspolitik kan blive tilpasset fra tid til anden. Vi vil gøre brugerne opmærsomme på væsentlige ændringer enten gennem en tydelig offentliggørelse på webstedet eller via email sendt til den email adresse brugerne har oplyst og som er indeholdt i deres kontooplysninger.

7. INGEN GARANTIER

Selvom denne privatlivspolitik fastslår vore standarder for håndtering af data, hvilke vi vil gøre mest muligt for at overholde, har vi ingen mulighed for at give garantier for denne overholdelse. Der kan være faktorer uden for vores kontrol, force majeure, der kan være årsag til afsløring af data. Som en konsekvens heraf fralægger vi os ethvert ansvar for garanti eller indsigelser i forhold til håndtering eller afsløring af data.

8. Kodeord

Speek.dk gemmer brugeres kodeord i vores system, således at brugeren kan logge ind. Dette sker med den mest anvendte og anerkendte envejskryptering der findes. Vi benytter os også af den bedste teknologi til overførsel af passwords ved brug. Vi fralægger os dog ethvert ansvar for fejl i og brug af disse systemer samt force majeure.

9. Fortrolighed

De private oplysninger du indtaster i din profil samt øvrige private beskeder, billeder eller andet materiale bliver ikke videregivet til trejdepart. Materiale udleveres kun til politi og andre myndigheder under tilstedeværelsen af en dommerkendelse. En undtagelse herfor er dog i tilfælde af mistanke om pædofili, børneporno, grov vold og andre forbrydelser som vi skønner at være meget alvorlige. Sådanne sager politianmeldes og al relevant information udleveres til politiet.

Vi indsamler desuden statistik til markedsføringsbrug men denne information holdes anonym og kædes således ikke sammen med den enkelte bruger.

10. Garantier

Brug af hjemmesiden sker på eget ansvar. Vi kan ikke holdes ansvarlige for skader eller handlinger der er sket som følge af brugen af hjemmesiden. Herudover forbeholder vi os retten til enhver tid at ændre, udbygge eller nedlægge tjenester på hjemmesiden, og kan aldrig holdes ansvarlig for nedetid.

11. Lovvalg og værneting

Aftalen er undergivet dansk ret. Dette gælder alle uenigheder eller tvister af en hver art mellem parterne om disse betingelser eller rækkevidden heraf, samt alt der desuden udspringer sig af denne aftale.

12. Aftalens ikrafttræden

Aftalen træder i kraft ved brug af Speek.dks hjemmeside eller øvrige beslægtede tjenester.

13. Sprog

Nærværende aftale er på skrevet på dansk. I tilfælde af at flere versioner findes på forskellige sprog, og der forefindes uoverenstemmelser, er det altid den danske version der er gældende.

14. Kontakt os

Hvis man har nogen spørgsmål om disse betingelser – eller vores website – er man velkommen til at kontakte vores administration .

© 2018 Speek